Wednesday, August 5, 2015

עיר הקודש- תהליך עבודה על סרט שנה ב בבצלאל

לפני שנה וחצי כשחיפשנו השראה לסרט, הבחנו בשלטי פרסומת בחוצות ירושלים המכוסים בספריי שחור. זוהי תופעה מוכרת וידועה לשמצה: הדרת נשים מהמרחב הציבורי. חזות האישה, גם בצניעותה- פרובוקטיבית ופוגענית לעיר קדושה כירושלים. הספריי השחור ונזילותיו כיסו לחלוטין את פני הדוגמנית שבפוסטר, ונראו לנו אלימים למדי. המחשבה המיידית שעברה בראשנו הייתה: מישהו עשה את זה. מישהו עבר פה, בכל הרחוב הזה, והתאמץ להגיע אל כל הפוסטרים הגבוהים. היה לו גם ספריי שחור שהוא הביא מהבית. זה עד כדי כך הפריע לו. העובדה שאותו אדם מוסרי טרח כל כך בעבודתו- היא עצובה ומכעיסה מחד, ומאידך- הסיטואציה נדמית כה מגוחכת. איש עם ספריי יוצא למשימה חשובה באישון לילה. החלטנו לנסות ולהציג את הלילה של אותו איש מנקודת מבטנו הביקורתית: כיצד לאדם מאמין יש את היומרה להחליט מה ראוי ומה לא ראוי לעיר כה עתיקה ומלאת אופי?

לייאאוט
מהר מאוד הבנו שיש חשיבות גדולה לאופי הייחודי של העיר, ועליה לנכוח בסרט לכל אורכו כמו דמות. לצורך כך יצאנו לעיר לאסוף צילומי רפרנס.
 
 
לייאאוט לשוט הפתיחה לפני הצביעה
עיצוב דמות הרבי
בשלב זה כבר ידענו שצפוי לנו לו"ז צפוף עם כמות שוטים גדולה ואתגרים טכניים בטכניקות שונות, בעיצוב הדמות של הרבי חיפשנו דרכים להקל על עצמנו ולאפשר עבודה יעילה.

 

רפרנס ללבוש


 
נסיונות שונים 

 

עיצוב דמות

דמות העיר
בדמיוננו העיר ירושלים הייתה לאשה מיתית ונשגבת, כששיא הסרט יהיה כאשר היא מתעוררת משנתה. היה חשוב לנו שלתנועה שלה יהיה אופי ריאליסטי. לאחר מחקר ונסיונות רבים בכל מדיום אפשרי, זהו הפתרון שמצאנו לגילום דמות האשה:
 
 
 
 
מאחורי הקלעים:
 
 
 

 
 
הסרט:
 
 
 
url:
 

No comments:

Post a Comment